Από τον Ιανουάριο του 2016 η Βιβλιοθήκη του Σχολείου μας αποφάσισε να καθιερώσει τον «Συγγραφέα του Μήνα». Κάθε μήνας, από Σεπτέμβριο έως και Μάιο, θα είναι αφιερωμένος σε έναν Έλληνα ή ξένο συγγραφέα.

Σε αυτή τη σελίδα θα αναρτώνται και θα συγκεντρώνονται οι δημοσιεύσεις της Βιβλιοθήκης για κάθε συγγραφέα. Κάθε δημοσίευση θα περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του συγγραφέα καθώς επίσης και συνδέσμους προς άλλες χρήσιμες πηγές.

Στόχος και βασική επιδίωξη της δράσης «Συγγραφέας του Μήνα» είναι η προώθηση της φιλαναγνωσίας μέσα από ένα ελκυστικό ηλεκτρονικό περιβάλλον, όπου οι μαθητές αλλά και η ευρύτερη σχολική κοινότητα θα «συναντούν» αγαπημένους τους συγγραφείς. Παράλληλα, στο χώρο της Βιβλιοθήκης, σε ένα ράφι-προθήκη, θα συγκεντρώνονται όλα τα βιβλία του «Συγγραφέα του Μήνα», ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμα στους μαθητές, αλλά και σε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.