Η αποστολή

Η Σχολική Βιβλιοθήκη των Εκπαιδευτηρίων «Ο Πλάτων» παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες, πηγές και φυσικούς χώρους που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σχολικής κοινότητας για μελέτη, διδασκαλία και έρευνα. Επίσης, ενισχύει τη σχολική κοινότητα βοηθώντας στη δημιουργία γνώσης και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Το όραμα

H Σχολική Βιβλιοθήκη των Εκπαιδευτηρίων «Ο Πλάτων», πλήρως εναρμονισμένη με την αποστολή του Σχολείου, επιδιώκει να αποτελεί τον «πυρήνα» της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κουλτούρας της σχολικής κοινότητας.

Οι αξίες

  • Περιέργεια: Όταν ανοίγει η πόρτα της Βιβλιοθήκης εισέρχεται, πάντα, η περιέργεια. Η αποστολή της Βιβλιοθήκης είναι αυτή η περιέργεια να εξέλθει ως λίγη σοφία και ακόμη περισσότερη περιέργεια.
  • Σεβασμός: Στη Βιβλιοθήκη όλοι σέβονται όλους. Στη Βιβλιοθήκη δεν χωράνε διαφορές και έριδες. Στη Βιβλιοθήκη το παραμύθι συμπορεύεται με την επιστήμη. Στο ένα τραπέζι της Βιβλιοθήκης λύνεται μια πολύπλοκη μαθηματική εξίσωση και στο ακριβώς δίπλα η Αλίκη προσγειώνεται στη Χώρα των Θαυμάτων.
  • Ανοιχτή πρόσβαση: Στη Βιβλιοθήκη οι πόρτες είναι, πάντα, ανοιχτές για τους φιλοπερίεργους και τους φιλομαθείς. Οι υπηρεσίες και τα εργαλεία της Βιβλιοθήκης είναι διαθέσιμα για όλη την κοινότητα.
  • Ψυχαγωγία: Η αγωγή της ψυχής θα αποτελεί, πάντα, βασική μέριμνα της Βιβλιοθήκης.

Υπηρεσίες & Δράσεις

Σχολική Βιβλιοθήκη Εκπαιδευτηρίων «Ο Πλάτων»
της Σχολικής Βιβλιοθήκης

Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Online Public Access Catalogue

Ηλεκτρονικός κατάλογος (O.P.A.C.)

Ο ηλεκτρονικός κατάλογος (O.P.A.C.) της Σχολικής Βιβλιοθήκης των Εκπαιδευτηρίων «Ο Πλάτων», παρέχει στους μαθητές και στο εκπαιδευτικό προσωπικό πληθώρα δυνατοτήτων πλοήγησης και αναζήτησης στη συλλογή της Βιβλιοθήκης.

Πληροφοριακός Γραμματισμός & Βιβλιογραφική Εκπαίδευση

Εργαστήρια - Παρουσιάσεις - Συζητήσεις

Πληροφοριακός Γραμματισμός & Βιβλιογραφική Εκπαίδευση

Η Σχολική Βιβλιοθήκη των Εκπαιδευτηρίων «Ο Πλάτων» εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Βιβλιογραφικής Εκπαίδευσης και Πληροφοριακού Γραμματισμού το οποίο ξεκινάει από την Α’ Δημοτικού και ολοκληρώνεται στην Α΄Λυκείου.

Τα νέα της Σχολικής μας Βιβλιοθήκης

- Νέα · Δράσεις · Υπηρεσίες -

Τα νέα της Σχολικής μας Βιβλιοθήκης

Ρίξτε μια ματιά στον καμβά με τα νέα της Βιβλιοθήκης μας

0
βιβλία & άλλο υλικό
0
θέσεις αναγνωστηρίου
0
δανεισμοί ετησίως
0
ξενόγλωσσα βιβλία
Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΙΝΑΙ

IFLA/UNESCO School Library Manifesto

Η Σχολική Βιβλιοθήκη των Εκπαιδευτηρίων «Ο Πλάτων» αναπτύσσεται και εξελίσσεται διαρκώς, πάντα με γνώμονα τις κατευθυντήριες γραμμές του Μανιφέστου της IFLA/UNESCO για τις Σχολικές Βιβλιοθήκες