Η σελίδα αυτή συγκεντρώνει την τεκμηρίωση της Βιβλιοθήκης, δηλαδή τα έγγραφα εκείνα που προσδιορίζουν και υποστηρίζουν ταυτόχρονα το ρόλο και τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης των Εκπαιδευτηρίων «Ο Πλάτων». όπως ο Κανονισμός Λειτουργία της Βιβλιοθήκης, η Πολιτική Ανάπτυξης και Διαχείρισης της Βιβλιοθήκης κ.λπ.