Η Βιβλιοθήκη των Εκπαιδευτηρίων «Ο Πλάτων» αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με την εγκατάσταση του Koha (πρόγραμμα συνολικής οργάνωσης και διαχείρισης βιβλιοθήκης)

Το καλοκαίρι του 2018 ολοκληρώθηκε με επιτυχία ένα, πραγματικά, μεγάλων διαστάσεων project για τη Βιβλιοθήκη των Εκπαιδευτηρίων «Ο Πλάτων». Πρόκειται για την άμεση αναβάθμιση όλων των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης με την εγκατάσταση και τη λειτουργία του Koha, ενός σύγχρονου συστήματος αυτοματοποίησης βιβλιοθηκών.

Η μετάβαση στο νέο σύστημα δίνει μια πληθώρα δυνατοτήτων στη Βιβλιοθήκη του Σχολείου μας, παρέχοντας στη σχολική κοινότητα μια σειρά από εξελιγμένες και σύγχρονες υπηρεσίες με αιχμή του δόρατος τον νέο ηλεκτρονικό κατάλογο (O.P.A.C.). Πλέον, οι χρήστες της Βιβλιοθήκης μας έχουν άμεση και ελεύθερη πρόσβαση σε έναν σύγχρονο ηλεκτρονικό κατάλογο με πολλές δυνατότητες ως προς τον εντοπισμό βιβλίων και την αναζήτηση πληροφοριών.

Παράλληλα, η γενικότερη διαχείριση και οργάνωση της Βιβλιοθήκης (δανεισμοί, καταλογογράφηση κ.λπ.) γίνεται ακόμα πιο εύκολη και αυτοματοποιημένη χάρη στις πολλές αντίστοιχες δυνατότητες του νέου συστήματος.

Ο νέος ηλεκτρονικός κατάλογος της Βιβλιοθήκης των Εκπαιδευτηρίων «Ο Πλάτων»

Επισκεφθείτε τον νέο ηλεκτρονικό κατάλογο της Βιβλιοθήκης των Εκπαιδευτηρίων «Ο Πλάτων»