Βιβλιοφιλία και Φιλαναγνωσία

Η καλλιέργεια της βιβλιοφιλίας και της φιλαναγνωσίας αποτελεί βασική μέριμνα της Βιβλιοθήκης των Εκπαιδευτηρίων «Ο Πλάτων» και βρίσκεται πάντοτε στο επίκεντρο των δράσεων και των υπηρεσιών της. Μια εκ των βασικών δράσεων της Βιβλιοθήκης προκειμένου να καλλιεργήσει τη φιλαναγνωσία στη σχολική κοινότητα είναι οι Συναντήσεις Βιβλιοφιλίας και Φιλαναγνωσίας.

Από το σχολικό έτος 2016 – 2017 η Βιβλιοθήκη των Εκπαιδευτηρίων «Ο Πλάτων»,  έχει ξεκινήσει έναν κύκλο συναντήσεων βιβλιοφιλίας και φιλαναγνωσίας, με διακεκριμένους συγγραφείς αλλά και άλλους σημαντικούς ανθρώπους του βιβλίου που θα αναδείξουν, μέσα από την προσωπική τους οπτική, διαφορετικές και πάντα ενδιαφέρουσες διαστάσεις του βιβλίου και της ανάγνωσης. Στόχος των συναντήσεων αυτών είναι να ενημερωθούν οι μαθητές, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί για τα οφέλη της ανάγνωσης και να καλλιεργηθεί συστηματικά η φιλαναγνωσία σε κάθε μέλος της εκπαιδευτικής κοινότητας.