Η Βιβλιοθήκη των Εκπαιδευτηρίων «Ο Πλάτων», προκειμένου να εξυπηρετήσει τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των μαθητών και του διδακτικού προσωπικού για πληροφορίες, αξιολογεί και επιλέγει εξωτερικές πηγές και βάσεις δεδομένων, οι οποίες ενισχύουν και συμπληρώνουν την ήδη υπάρχουσα συλλογή της Βιβλιοθήκης.

Η επιλογή των εξωτερικών πηγών βασίζεται στην πολιτική ανάπτυξης και διαχείρισης της συλλογής της Βιβλιοθήκης.

Ελληνικές πηγές
Ξένες πηγές