Η Wikipedia στη σχολική εργασία

Η Wikipedia αποτελεί ένα από τα αγαπημένα εργαλεία των μαθητών, όταν έρχεται η ώρα για την εκπόνηση μιας εργασίας. Ίσως, όχι άδικα, καθώς πρόκειται για μια πολύ πλούσια online εγκυκλοπαίδεια, εύχρηστη και κυρίως ελεύθερης πρόσβασης.